Domov / Storitve

Strojne inštalacije

Projektiranje

Osnovna razdelitev:

 • idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
 • projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
 • projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
 • projektna dokumentacija izvedenih del (PID)

Projektantska ponudba:

Ogrevanje in hlajenje:
 • toplovodi, vročevodi
 • kotlovnice in toplotne postaje (peči, toplotne črpalke, solarni kolektorji…)
 • radiatorsko in talno ogrevanje
 • ogrevanje s plinskimi ali toplovodnimi sevali
 • hlajenje s konvektorji, split sistemi ali VRV sistemi
 • talno hlajenje
Vodovod in vertikalna kanalizacija:
 • javni vodovod
 • vodovodni priključki
 • priprava vode (filtracija, povečanje/zmanjšanje tlaka…)
 • vodovodna inštalacija (hladna, topla, cirkulacija)
 • hidrantna mreža (zunanja, notranja)
 • vertikalna kanalizacija
Prezračevanje in klimatizacija:
 • prezračevalne naprave, klimatske naprave in strojnice
 • toplozračno ogrevanje in klimatizacija
 • filtracija zraka (klasična, absulutna…)
 • vlaženje in razvlaževanje zraka
 • prezračevalni sistemi in razvodi
 • odsesavanje dimnih plinov
 • mehanski odvod dima in toplote
Plinska inštalacija:
 • javni plinovodi
 • plinski priključki
 • notranja plinska inštalacija
 • plinske kontejnerske postaje
Drugo:
 • parovodi
 • komprimiran zrak
 • tehnološka inštalacija

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor se izvaja za zagotavljanje in kontroliranje natančne implementacije ter tolmačenja načrtov pri izvedbi.

Strokovni nadzor

Strokovni nadzor izvajamo skladno z definicijo v Gradbenemu zakonu.

Vodenje projektov