Domov / Storitve

Elaborati in študije

Elaborati in izkazi:

 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah
 • izkaz energijskih lastnosti stavbe
 • izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe
 • elaborat zaščite pred hrupom v stavbah
 • izkaz zaščite pred hrupom v stavbah
 • energetska izkaznica
 • razširjen energetski pregled stavbe

Študije in svetovanje:

 • projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
 • konzultacije in svetovanje glede učinkovite rabe energije
 • svetovanje pri energetskih prenovah objektov
 • preračuni energijskih bilanc ter letne porabe energije
 • izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo

Posnetki obstoječih inštalacij:

 • izdelava posnetka strojnih inštalacij