Domov / Podjetje

Zgodovina

1992

– Zoran Petkovski je s pomočjo Miroslava Čoža ustanovil podjetje.

2000

– Število zaposlenih se je povečalo nad 10.

2004

– Zaradi premajhne kapacitete prostorov smo prestavili sedež podjetja na trenutno lokacijo.

2007

– S pomočjo Božidarja Čamra se je oddelku za projektiranje strojnih inštalacij priključil tudi oddelek za projektiranje električnih inštalacij.
– Število zaposlenih se je povečalo nad 20.

2012

– Jernej Gnidovec je na mestu direktorja zamenjal Zorana Petkovskega.

2013

– Opravili smo izpit za izdelavo energetske izkaznice.

2014

– Po opravljenem izobraževanju pri podjetju Ursa Slovenija smo začeli z izdelavo elaborata in izkaza zaščite pred hrupom v stavbah.

2015

– Klemen Jerman je opravil strokovni izpit za odgovornega projektanta električnih inštalacij.

2016

– Po upokojitvi Božidarja Čamra, je na njegovo mesto kot odgovorni projektant in vodja oddelka stopil Klemen Jerman.

2017

– Posodobila se je celostna grafična podoba podjetja.
– Praznovali smo 25-letnico ustanovitve podjetja.