Reference / Mercator hipermarket Šmartinska

Šmartinska 102
1000 Ljubljana
https://www.mercator.si/prodajna-mesta/hipermarket-ljubljana-smartinska/

2008 – PID/POV (strojne in elektro inštalacije)

  • ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, šprinkler inštalacija, vodovod, vročevod

2008 – IDZ/PGD/PZI/PID

  • ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, šprinkler inštalacija, vodovod

2010 – PGD (načrt elektro inštalacij)

  • javna razsvetljava

2011 – PID (načrt elektro inštalacij)

  • rekonstrukcija zunanje ureditve

2015 – PZI

  • ogrevanje, vodovod, prezračevanje, šprinkler inštalacija