Domov / Storitve

Požarna varnost

Projektiranje:

  • naravni odvod dima in toplote
  • mehanski odvod dima in toplote
  • šprinkler strojnice in inštalacija
  • gašenje s plinom
  • nadtlak v stopniščih visokih stavb
  • protieksplozijska zaščita
  • javljanje požara

S pomočjo podizvajalcev:

  • elaborat požarne varnosti
  • elaborat eksplozijske zaščite