Reference / Galerija Emporium

Prešernov trg 4b
1000 Ljubljana – Center
http://www.galerijaemporium.si/

1999 – PID

  • ogrevanje, hlajenje, vodovod, prezračevanje, šprinkler inštalacija

2008 – IDZ/PGD/PZI

  • ogrevanje, hlajenje, vodovod, prezračevanje, vročevod, šprinkler inštalacija

2010 – PGD (rekonstrukcija)

  • ogrevanje, hlajenje, vodovod, prezračevanje, šprinkler inštalacija

2010 – PGD (strojne in elektro inštalacije)

  • ogrevanje, hlajenje, prezračevanje vodovod, šprinkler inštalacija